ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮД ЗАСАГ ДАРГАТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Нэмэгдсэн: 2014-06-24 12:02:35

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮД ЗАСАГ ДАРГАТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

 Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг дарга М.Чинболд  өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй өнөөдөр гүйцэтгэлийн гэрээ байгууллаа.

Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 32 хорооны 26 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар дүүргийн Засаг дарга болон Эрүүл мэндийн нэгдлийн даргатай гурвалсан гэрээ байгуулж гарын үсэг зурсан юм.  Энэхүү  гэрээг Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/274 дүгээр захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/185 дугаар захирамжийн дагуу байгуулсан бөгөөд гүйцэтгэлийн гэрээнд “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”, 2014 оны нийслэлийн болон дүүргийн Эдийн засаг нийгмийн зорилт, Эрүүл аюулгүй байдлын индекс зэрэгт заагдсан холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр тусгажээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл