Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 16 байгууллагыг шалгалаа

Нэмэгдсэн: 2018-04-18 02:00:23

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 16 байгууллагыг шалгалаа

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн шийдвэрээр томилогдсон ажлын хэсэг нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж байна.

Шалгалтад нийслэлийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж 21 байгууллага хамрагдахаас өнөөдрийн байдлаар 16 байгууллага хамрагдаж, шалгалтаар Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан норм дүрэм, стандартыг зөрчсөн нийт 103 зөрчил илрүүлж, шалгалтын явцад 17 зөрчлийг арилгуулж, холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжлийн заавар зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна.

Хяналт шалгалт 2018 оны 04 сарын 22-нд дуусна гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл