Ж.Эрдэнэбат: 2017 онд төлөвлөсөн хэмжээнд тариалалт хийж, хураан авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2017-04-21


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл