Засгийн газрын мэдээ
22 5 сар
WWW.OPENDATA.GOV.MN - Монгол Улсын нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал ашиглалтад орлоо.Энэхүү порталд төрийн байгууллагууд өгөгд...
22 5 сар
“Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг ‘КОВИД-19’ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд хангах н...
22 5 сар
“COVID 19- төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” цахим гарын авлагыг Төрийн албаны зөвлөлөө...
Видео мэдээ
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл