This will be replaced with the Google Map.

"Chingeltei" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга

А.Дамцагдорж

327575-202

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Ж.Орхонбаяр

327575-314

Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

С.Янжинхорлоо

327575-205

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Я.Орломсүрэн

327575-322

Цэргийн штабын дарга

Ж.Даваарагчаа

327575-225

Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн дарга

А.Гэрэлт-Од

327575-219

Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Д.Булган

327575 -307

Аж ахуйн тасгийн дарга

Ж.Мягмаржав-

327575 -107

Government agencies news