Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 3-р баг Хонхор хотхон Нутгийн удирдлагын ордон.
Утас: 70543118, 70543434.
Факс: 70543005, 70543165.
Вэб: www.govisumber.gov.mn
Цахим хаяг: zdtg@govisumber.gov.mn

This will be replaced with the Google Map.

"Govisumber" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Засаг дарга

Л.Одсэр

99117271

Засаг даргын орлогч

Д.Сүрэнжав

99102754

ЗДТГ-ын дарга

Б.Батдэлгэр

99055165

ТЗУХ-ын дарга

Ч.Дарханчимэг

98009855

ХЗХ-ын дарга

П.Наранхүү

88049833

СТСХ-ын дарга

О.Энх-Эрдэнэ

99024296

НХХ-ын дарга

Х.Баяржаргал

99034275

ХБХ-ын дарга

Н.Оргилмаа

89896448

Government agencies news