Хөдөлмөрийн яам

Хаяг: Засгийн газрын IX байр, Энхтайвны өргөн чөлөө-16 
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот-210349
Утас: 51-262534
Факс: 51-261516
Имэйл: info@mol.gov.mn


This will be replaced with the Google Map.

"Хөдөлмөрийн яам" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Сайд

Г.Баярсайхан

261415

Төрийн Нарийн Бичгийн Дарга

Ю.Идэрцогт

262621

Хөдөлмөрийн харилцааны бодлого зохицуулалтын газар

Б.Алимаа

62263033

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого зохицуулалтын газар

А.Халиунаа

262624

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлого зохицуулалтын газар

Б.Алтанжаргал

62263012

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Г.Сувдаа

264552

Санхүү, эдийн засгийн газар

Б.Пүрэвсүрэн

62263015

Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Б.Баянмөнх

62263030

Government agencies news