Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН БАЙЦААГЧИД ЯПОН УЛСАД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

Нэмэгдсэн: 2018-10-03 09:26:16

2018.02.27

Санал болгож байна
2019-06-03 06:09:04

“ЗӨВЛӨМЖ”

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл