Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Аймгуудын Засаг дарга нарт чиглэл хүргүүллээ.

Нэмэгдсэн: 2019-01-11 03:10:11

Аймгуудын Засаг дарга нарт чиглэл хүргүүллээ.

 Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гудамж, талбайд байршуулсан сурталчилгааны самбар, олон нийтэд зориулсан зар, мэдээлэл, үйлчилгээний байгууллагын нэр зэрэг нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон гэрчилгээнд байгаа нэрээр бус гадаад хэлээр бичигдсэн, барилга, байгууламжийн нэр хаягийг орчуулгагүйгээр шууд хэрэглэх зэрэг  нийтлэг зөрчил байна. Иймд дээрх зөрчил дутагдлыг арилгах зорилгоор аймгуудын Засаг дарга нарт Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах тухай зөвлөмж, чиглэлийг хүргүүллээ.

УТАС: 51-263675

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Санал болгож байна
2019-06-03 06:09:04

“ЗӨВЛӨМЖ”

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл