Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН, ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТОМООХОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Нэмэгдсэн: 2019-02-12 08:55:43

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН, ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТОМООХОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл