Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

Фото мэдээ
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл