Архангай

Иргэд хүлээн авах төв 70331111, 70331212

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан 97022522


This will be replaced with the Google Map.

"Архангай" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга

Б. Лхагвасүрэн

99114739

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл