Өлгий хот

Нэмэгдсэн: 2013-06-10 11:12:22

Өлгий хотын өнгө төрхийг илэрхийлсэн барилга байгууламжууд

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл