Тамгын хэлтэс:

  • 976-11-453901
  • факс: 976-11-453901

Оператив жижүүр:

  • 976-51-264143 
  • факс: 976-51-264143

Жижүүр:

  • 976-51-267537
  • 976-93052148 

Олон нийттэй харилцах алба:

  • 976-51-263909

Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн:

  • 976-51-267368

Бичиг хэрэг:  

  • 976-51-266638

Хил хамгаалах байгууллагын Төв архив:

Дарга   976-11-267256 

Мэргэжилтэн   93052238

Хилийн бүс зурваст нэвтрэх зөвшөөрөл авах асуудлаар

Мэргэжилтэн  976-51-266788,

  976-93052044

Улсын хилээр нэвтэрсэн тухай лавлагааны асуудлаар

Мэргэжилтэн  976-51-266828

Гэрээт хилчин, хугацаат цэргийн алба хаагчдын асуудлаар

Мэргэжилтэн  976-51-266779

 

Манай хаяг:

Шуудангийн хаяг:

Монгол Улсын Хил Хамгаалах Ерөнхий газар

Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо

Б.Доржийн гудамж

Улаанбаатар-13343

Утас: (976-11) 266638

Факс: (976-11) 264143

И-мэйл: Border_bpg@bpo.gov.mn

 

Бусад:

Хил хамгаалах байгууллагын Ахмадын холбоо:

  •  976-11-266673

This will be replaced with the Google Map.

"Хил хамгаалах ерөнхий газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл