Иргэд анх удаа тууз хайчилж, танхимаа нээлээ

Нэмэгдсэн: 2013-05-16 15:52:36

 Иргэний танхимын нээлтийн арга хэмжээ

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл