9284 толгой малыг шүлхийн вакцинд хамруулав

Нэмэгдсэн: 2018-11-13 06:35:39

9284 толгой малыг шүлхийн вакцинд хамруулав

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас хүн, мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улирал тутам зохион байгуулдаг. Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын 2018 оны 315 тоот зөвлөмж, Нийслэлийн мал эмнэлгийн газрын даргын 2018 оны А/24 дүгээр тушаалын дагуу Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс “ Баяндэмбэрэл ” ХХК-тай хамтран малын шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг хийсэн байна.

Тухайлбал дүүргийн мал бүхий хороод болох 11,20 дугаар хорооны 159 өрхийн 2037 үхэр, 729 тугал , 2754 хонь, 1076 хурга, 1930 ямаа, 470 ишиг, 114 торой нийт 9284  толгой  мал, амьтанд малын шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг хийжээ хэмээн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээллээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл