НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЭВ

Нэмэгдсэн: 2019-01-16 10:25:27

НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЭВ

Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд Цагдаагийн гурван хэлтэс иргэдийн амар амгалан, аюулгүй байдлын төлөө ажилладаг. Дүүргийн Цагдаагийн 1,2,3 дугаар хэлтсүүд нь өнгөрсөн онд хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд багагүй амжилт үзүүлэн ажиллажээ. Тухайлбал Нийслэлийн цагдаагийн хэлтсийн нийт албан хаагчдаас ‘’Нийслэлийн шилдэг ажилтан’’-аар 5 албан хаагч шалгарсан бол Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газрын тэргүүний албан хаагчдаар 4 хүн тодорсон байна. Түүнчлэн дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс нь ‘’Нийслэлийн шилдэг хэлтэс’’ээр шалгарсан бол Хэрэг бүртгэх болон Мөрдөн байцаах албаны тэргүүний албан хаагчаар 3 хүн тус тус тодорчээ.

Дашрамд ‘’Илрүүлэлт-шийдвэрлэлт-оргодол’’ болон ‘’Галт зэвсэг’’ нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг дүүргийн хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж 90-92 хувийн гүйцэтгэлийн үр дүн үзүүлж бусад дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүдийг манлайлан оролцож, Нийслэлийн цагдаагийн газрын баримталж буй бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж байгаа тул ‘’Талархал’’ илэрхийлсэн байна. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл