‘’Инээмсэглэн угтах’’ жил болгов

Нэмэгдсэн: 2019-01-17 09:05:09

‘’Инээмсэглэн угтах’’ жил болгов

Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-аас энэ оныг ‘’Инээмсэглэн угтах’’ жил болгон зарлалаа. Төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлж иргэд, олон нийттэй зүй зохистой харилцах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэхдээ инээмсэглэл, сэтгэл хангамжийг өгөх зорилгоор энэ оныг ‘’Инээмсэглэл’’-ийн жил болгосон байна.

Жилийн хүрээнд Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс албан хаагчдад шат дараатай сургалт хийхээс гадна төрийн албанд хэрэгжиж буй тогтоол шийдвэр, хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд болон өргөдөл, гомдол, албан бичиг шийдвэрлэлтийн явцын мэдээллийг тогтмол өгч ‘’Олон нийттэй харилцах харилцааны журам’’-д хяналт тавих юм.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл