Сургалтад хамрагдлаа

Нэмэгдсэн: 2019-03-18 08:15:46

Сургалтад хамрагдлаа

Нийслэлийн Архивын газраас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд дүүргийн харьяа байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтыг Нийслэлийн архивын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтнүүд ‘’ Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа болон Edoc системийн ашиглалт, хэрэглээг сайжруулах нь’’ сэдвээр явуулсан байна.  

Сургалтад дүүргийн харьяа байгууллагуудын 100 гаруй албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнууд хамрагдаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авчээ хэмээн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлийн албанаас мэдээллээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл