Баянзүрх дүүрэгт “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль” эхэллээ

Нэмэгдсэн: 2014-03-28 11:08:59

 Болзошгүй гамшгийн аюулаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, гамшгаас үүдэж гарсан хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд мэргэжлийн анги, албадыг сурган дадлагажуулах зорилгоор Баянзүрх дүүргийн Онцгой комиссоос “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-ийг зохион байгуулж байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл