Бүртгэлийн үйлчилгээг хорооноосоо авч эхэллээ

Нэмэгдсэн: 2014-04-24 16:15:33

 Баянзүрх дүүргийн 5, 6, 9, 13, 15, 17, 24 дүгээр хорооноос бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл