“Хүслээр жигүүрлэсэн хүүхэд нас” урлагийн анхдугаар наадам эхэллээ

Нэмэгдсэн: 2014-05-13 17:17:44

 Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төвөөс санаачилсан

“Хүслээр жигүүрлэсэн хүүхэд нас” урлагийн анхдугаар наадам эхэллээ

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл