Манай хаяг: 13343 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 46А. Утас: 458349, 263854

This will be replaced with the Google Map.

"Стандарт, хэмжил зүйн газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Газрын дарга

Г.Гантөмөр

458349

Стратегийн бодлого, төлөвлөлт, дотоод аудитын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

С.Ням-Эрдэнэ

264687

Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Эрдэнэзул

263805

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Г.Өнөржаргал

261578

Итгэмжлэлийн газрын дарга

С.Ганцэцэг

263907

Үнэт металлын сорьцын хяналтын газрын даргийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Д.Бэхбат

75778430

Бүтээгдэхүүн тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

В.Ганзориг

70185289

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

З.Ганболд

262161

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт, баталгаажуулалтын газрын дарга

Б.Ариунаа

70183833

Стандартын мэдээлэл лавлагаа, сургалтын үндэсний төвийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Ч.Хатанбаатар

263971

Стандартын мэдээлэл, лавлагааны төв

П.Ганцэцэг

263860

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл