БНСУ-ын Эталон эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс мэргэжил арга зүйн чиглэлээр туршлага судаллаа

Нэмэгдсэн: 2015-11-27 13:03:43

БНСУ-ын Эталон эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс  мэргэжил арга зүйн чиглэлээр туршлага судаллаа

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар болон Орон нутгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн ажилтнууд БНСУ-ын Эталон эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу мэргэжил арга зүйн чиглэлээр туршлага судлах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд 2015 оны 11 дүгээр сарын 12-15-ны хооронд БНСУ-ын Тэйжон хотод ажиллаа.  

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл