Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас 2016 онд явуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө батлагдлаа

Нэмэгдсэн: 2016-02-16 11:52:48

Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас 2016 онд явуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө батлагдлаа

2016 он-Хэрэглэгчийн жилд бүх нийтийн стандартын мэдлэгийг дээшлүүлэх, бизнес эрхлэгчдийг стандартын мэдээлэл арга зүйгээр хангах, тохирлын үнэлгээ, хэмжил зүйн ажил үйлчилгээ эрхлэх байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжлийн сургалт зөвлөгөө үзүүлэх 32 сэдэв бүхий модульт сургалтуудыг танхимын болон дадлага, онлайн хэлбэрээр зохион байгуулна.
Сургалтын мэдээлэл, бүртгэлийг www.masm.gov.mn сайтын “Сургалт” цонхоор дамжуулан олон нийтэд хүргэж ажиллана.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл