ХБНГУ-ын Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан сургалт семинарт оролцлоо

Нэмэгдсэн: 2018-03-22 06:03:58

ХБНГУ-ын Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан сургалт семинарт оролцлоо

 ХБНГУ-ын Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан сургалт семинарт оролцлоо

 galpurev
  ХБНГУ-ын Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгээс 2017 оны 11-р сард “Чанарын дэд бүтэц–Тогтвортой хөгжил” сэдэвт цахим сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй хүмүүсийн өргөдлийг хүлээн авснаас СХЗГ-ын Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын мэргэжилтэн Д.Төрмөнх, Тамгын газрын гадаад харилцааны мэргэжилтэн Б.Галпүрэв, Төв аймгийн СХЗХ-ийн мэргэжилтэн Ж.Түвшинсүрэн нар шалгарч 2018 оны 03-р сарын 10-наас 17-ны өдрүүдэд Киргиз улсын Бишкек хотод цахим сургалтанд хэрхэн хамрагдах тухай зааварчилгаа өгөх семинарт амжилттай оролцоод ирлээ.

  Уг семинарт Монгол, Киргиз, Казахстан, Тажикстан, Узбекистан, Афганистан гэсэн 6 орны мэргэжилтнүүд хамрагдаж ирэх дөрвөн сарын хугацаанд цахим сургалтанд хамрагдах заавар, зөвлөгөө авлаа.
   Сургалтын хаалтын семинар 2018 оны 7-р сард ХБНГУ-ын Берлин, Брауншвайг хотуудад зохион байгуулагдана.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл