5 ДУГААР БАГТ ШИНЭЭР ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАГДЛАА

Нэмэгдсэн: 2019-11-22 15:40:33

5 ДУГААР БАГТ ШИНЭЭР ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАГДЛАА

“Гүүд Нэйборс” ОУТББ –ын Дархан-Уул аймаг дахь салбар болох Мангирт Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 5 болон 15 дугаар багийн нийт 1239 хүүхдийг Хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөртөө хамруулж тэднийг эрүүл аюулгүй орчинд өсч, сурч боловсрол, эрүүл байх нөхцөл боломжоор хангах зорилготойгоор ХИТХ-өө хэрэгжүүлдэг.

Энэ зорилгынхоо хүрээнд Дархан сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт тоглоомын талбай байдаггүй, хүүхдүүд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх орчин байхгүй гэсэн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн 2019 онд гадна тоглоомын талбайг тохижуулан 5 дугаар багт хүлээлгэн өглөө.

Төслийн зүгээс нийт 17.6 сая төгрөгийн санхүүжилт хийсэн бөгөөд 2020 оны хавар тус багийн захиргааны зүгээс нэмэлт тохижилтын ажлуудыг бүрэн хийж дуусгахаа илэрхийллээ.


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл