"ШИНЭ САЙНШАНД" ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нэмэгдсэн: 2015-06-22 11:35:31

 "ШИНЭ САЙНШАНД" ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл