Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 08 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-09-05 16:13:02

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 08 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл