Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 11 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2020-04-20 09:01:31

Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 11 дүгээр сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын инфографик мэдээг танилцуулж байна
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл