Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар


15160 Улаанбаатар хот

Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 1,

Утас: 33-07-90,  33-07-81, Факс: (976-11) 33-07-80,

Электрон шуудан: info@itpta.gov.mn,

Цахим хуудас: http://www.itpta.gov.mn

This will be replaced with the Google Map.

"Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Дарга

Ц.Жадамбаа

319626

Дэд дарга

З.Энхболд

329236

Даргын туслах

М.Нямтуяа

330781 330780

ТЗУХАГ дарга

Б.Алтансүх

322345

ШБТГ дарга

Б.Мягмарнаран

310539

МТИХ дарга

Г.Чинзориг

310554

СРХХ дарга

Б.Отгончимэг

330782

БХЗГ дарга

Ф.Ганбаатар

330783

ТХХ дарга

Д.Батбаяр

319546

ХШГ дарга

Э.Золбаяр

322720

СМХ дарга

Б.Мөнхтулга

319546

БНҮҮСАА дарга

Б.Буян-Өлзий

323947

ХХДТА дарга

Б.Төмөрхүү

330791

ДБТХН дарга

Ч.Нургул

324969

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл