Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбоо, дэвшилтэт технологийг Монгол Улсын XXI зууны хөгжлийн үндсэн хурдасгуур болгож, мэдлэг оюунд тулгуурласан мэдээлэлжсэн нийгмийг хөгжүүлэхэд оршино.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл