Мэдээллийн лавлагаа
+976-1900-18-82
+976-7013-3457

Харуул+976-9314-1013


This will be replaced with the Google Map.

"Гадаадын иргэн, харьяатын газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл