Албан хаагчид “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа” сэдэвт сургалтад хамрагдав

Нэмэгдсэн: 2013-07-19 12:49:44

Албан хаагчид “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа” сэдэвт сургалтад хамрагдав

 Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын даргын 2013 оны А 236 дугаар тушаалаар албан хаагчдыг мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор “Сургалтын хөтөлбөр”-ийг  баталсан билээ. Энэ хүрээнд тус газрын албан хаагчдад “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа”  сэдэвт ээлжит хичээлийг 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Сургалтын албаны дарга С.Билгүүн заалаа. 


Хичээлийн  үеэр албан хаагчид “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа”-ны талаарх үндсэн ойлголтоо бататгаж, сонирхсон асуултдаа хариулт авлаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл