ГИХАЭГ-ын Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд Дорноговь аймаг дахь Албанд ажиллав

Нэмэгдсэн: 2013-08-19 10:13:02

ГИХАЭГ-ын Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд Дорноговь аймаг дахь Албанд ажиллав

Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Дорноговь аймаг дахь Албанд ажиллалаа.


Энэ үеэр Удирдлагын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж, тус Албаны  албан хаагчдын санал хүсэлтийг сонсч, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхээр боллоо. Мөн хэлтсийн дарга нар өөрийн хариуцсан чиглэлийн дагуу албан хаагчдаас шалгалт авч, тэдний мэдлэгийн түвшинг тогтоон, үүрэг даалгавар өглөө.
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл