1800-1286, 51+264786

This will be replaced with the Google Map.

"Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

МХЕГ-ын дарга

Н.Цагаанхүү

266088

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл