МХЕГ-аас "Эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар олгох" сургалтыг ОУСК-тай хамтран зохион байгуулж байна

Нэмэгдсэн: 2015-09-29 11:24:15

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл