Цацрагийн хэмжилт хийлгэсэн автомашин авч байхыг зөвлөж байна

Нэмэгдсэн: 2015-10-02 17:31:57

Цацрагийн хэмжилт хийлгэсэн автомашин авч байхыг зөвлөж байна

2015.10.02

Япон Улсад үйлдвэрлэсэн автомашины импорт, худалдаа эрхэлдэг болон худалдан авах иргэн, аж ахуйн нэгж цацрагийн хэмжилт хийлгэсэн, хэмжилтийг нь баталгаажуулсан гэрчилгээтэй эсэхийг нягталж байхыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө, мэдээллийн төв зөвлөж байна.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах, иргэдийг цацрагийн бохирдолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаалийн хяналтын бүс, авто техникийн захуудад эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт хийж байгаа юм.

Хяналт, хэмжилтээр цацраг илэрсэн тохиолдолд холбогдох байгууллагуудтай хамтран бохирдлыг бууруулж, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажиллаж байна. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл