"Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай Европын холбооны эрх зүйн орчин" семинар

Нэмэгдсэн: 2016-10-25 15:43:16

Европын Холбооноос Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй "Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх" төсөл, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар хамтран "Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай Европын холбооны эрх зүйн орчин" семинарыг өнөөдөр зохион байгууллаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл