Улсын байцаагчдад сургалт явуулж байна

Нэмэгдсэн: 2016-10-27 17:56:41

Европын Холбооны "Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцоог боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх төсөл"-өөс МХЕГ-ын улсын байцаагчдад "Малын халдварт ба гоц халдварт өвчний вакцин, вакцины бүртгэл, чанар ба аюулгүй байдал" сэдвээр сургалт явуулж байна.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл