Дэд бүтцийн хяналтын улсын байцаагчдийн зөвлөгөөн

Нэмэгдсэн: 2016-10-27 17:58:25

Дэд бүтцийн хяналтын 20 жил, Барилгын техникийн хяналтын 60 жилийн ойн хүрээнд "Дэд бүтцийн хяналтын улсын байцаагчдын чадавхийг дээшлүүлэх нь" уулзалт, зөвлөгөөн болж байна.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл