“Цөмийн болон цацрагийн хяналтын зохицуулалт”бүс нутгийн сургалт

Нэмэгдсэн: 2016-11-01 16:30:44

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон Бүгд Найрамдах Киргиз, Бүгд Найрамдах Тажик улсын холбогдох байгууллагын албан тушаалтнууд “Цөмийн болон цацрагийн хяналтын зохицуулалт” сэдэвт бүс нутгийн сургалтад хамрагдаж байна. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл