Эрсдлийн удирдлагын багийг байгуулав

Нэмэгдсэн: 2013-06-08 19:54:25

Эрсдлийн удирдлагын багийг байгуулав

 

Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан МХЕГ-т 18 улсын байцаагчийн бүрэлдэхүүнтэй Эрсдэлийн удирдлагын багийг байгуулан 2013 оны зургадугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн  ажиллуулахаар МХЕГ-ын даргын 2013 оны 142 тоот тушаал батлагдлаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл