Мэргэжлийн хяналтын ажилтны баярын өдрөөр байцаагч, албан хаагчдыг шагнав

Нэмэгдсэн: 2013-06-08 20:07:45

.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл