Үерийн дараах эрсдэлээс сэргийлэх, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2018-07-19 09:29:27

Үерийн дараах эрсдэлээс сэргийлэх, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр ажиллаж байна

Баян-Өлгийн аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас бороо ихээр орж газар шороо чийгтэй үeд аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цахилгаан хуваарилах байгууламж ба дэд өртөө, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбайн гэрэлтүүлгийн монтажийн ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийж, хазайсан баганы хүчдэлийг таслуулж, под станцуудыг түгжиж, цоожтой байлгах арга хэмжээ авч холбогдох газар албан шаардлага өглөө.

Мөн Өлгий сумын 2, 3, 4, 11, 12, 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт үерийн голомтонд үерт автсан газар нутгийн хэмжээ тогтоох, эвдэрч нурсан худаг, нүхэн жорлон, бохир усны цооногийн судалгаа гаргах, иргэдийг аливаа халдварт өвчин, мөн аливаа гарах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгөн ажиллаж байна.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл