Үйлчлүүлсэн иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг мессежээр авч эхэллээ

Нэмэгдсэн: 2019-01-11 07:01:04

Үйлчлүүлсэн иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг мессежээр авч эхэллээ

Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Авто тээврийн төвтэй хамтран мессеж үйлчилгээг үйлчилгээндээ нэвтрүүлж эхэллээ. Үйлчлүүлсэн иргэний бүртгэлтэй буюу, үйлчилгээ авахдаа бүртгүүлсэн утсанд “Та сэтгэл ханамжаа 1-5 оноогоор илэрхийлнэ үү” хэмээн мессеж ирэх бөгөөд иргэн хариу мессеж илгээснээр тухайн ажилтны хандлага, харилцаа, үйлчилгээ дүгнэгдэнэ. Мөн уг утсанд иргэд үйлчилгээтэй холбоотой санал, хүсэлтийг мессежээр явуулж болох бөгөөд иргэдийн саналыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллах аж.

Өмнө нь Мобиком, Юнител зэрэг үүрэн холбооны операторууд үйлчлүүлсэн иргэдээсээ мессежээр санал авдаг байсан бол тус аймгийн төрийн байгууллагууд энэ үйлчилгээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл