Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын салбарт Европын холбоотой хамтран ажиллана

Нэмэгдсэн: 2019-02-14 09:19:10

Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын салбарт Европын холбоотой хамтран ажиллана

Европын Холбоо, Монгол Улсын Цөмийн энергийн комисстой хамтран “Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй ажиллагаа, цөмийн аюулгүй байдлын баталгааны эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх” MN3.01/12 төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд энэ сарын 13-ны өдөр мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчид, Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны төслийн холбогдох ажилтнууд болон "RISKAUDIT IRSN/GRS International байгууллагын төслийн шинжээч нар Физик Технологийн хүрээлэнгийн кобальт-60 үүсгүүр бүхий PXM-гамма-20 шарагч төхөөрөмжийн хадгалагдаж буй байрны нөхцөл байдалтай нь танилцан цацрагийн хэмжилтүүдийг хийж, аюулгүй байдлыг хангах, биет хамгаалалтыг сайжруулах талаар харилцан зөвлөлдөж, хамтран ажиллав.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл