МҮОНТВ: Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчид Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд зайлшгүй хамрагдах шаардлагатай

Нэмэгдсэн: 2019-02-16 08:23:58

МҮОНТВ: Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчид Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд зайлшгүй хамрагдах шаардлагатай


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл