ТВ5: Худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд ажилчдаа эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулахгүй байна

Нэмэгдсэн: 2019-02-16 08:26:19

ТВ5: Худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд ажилчдаа эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулахгүй байна


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл