Ийгл Тв: Нийслэлийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын 30% нь лифтчингүй

Нэмэгдсэн: 2019-04-15 08:26:54

Ийгл Тв: Нийслэлийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын 30% нь лифтчингүй


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл